zofim.org.il
  
 


 
הנהגת צבר צפון אמריקה
חץ  לוח קבצים דף הבית » הנהגת צבר צפון אמריקה » לוח קבצים

הקבצים לא נסרקו מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

קובץ אישור הורים    (29 KB)
אישור הורים עבור פעילות הנהגתית

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס פרטים אישיים    (52 KB)
כל מועמד למשלחת לפולין חייב למלא טופס זה ולשלוח אותו עם ההרשמה לתוכנית

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ מטרות על של הנהגת צבר    (62 KB)
מטרות הנהגת צבר...

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ חוזר הורים- משלחת לפולין    (87 KB)
בטופס זה ניתן למצוא את כל הפרטים והתוכנית לקראת המשלחת לפולין של הנהגת צבר לשנת 2008

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ

קובץ טופס מידע רפואי    (78 KB)
טופס זה ימולא על-ידי המועמד למשלחת והוריו בנוסף לטופס אישור רופא ואישור הורים.

צפייה בקובץ

שמירת הקובץ